Φωτογραφίες από την τελευταία του κατοικία

 

Ο Λάζαρος Ασημόπουλος ασπάζεται για τελευταία φορά τον γιο του.

Ο Λάζαρος Ασημόπουλος ασπάζεται 
για τελευταία φορά τον γιο του.

 

Φωτ. αγνώστου - αρχείο εφημερίδας "Έθνος".

 

Γ. Ι. Αλλαμανή "Δίχως Καβάντζα Καμιά - Βίος και Πολιτεία του Νικόλα Άσιμου"

 

 

 

 

 

 

Ο Νικόλας έχει μόλις ενταφιαστεί. Διακρίνονται ανάμεσα σ' άλλους από αριστερά, η Λίλιαν Χαριτάκη, η κορούλα του Νικόλα, ο αδελφός του Βασίλης, η θεία του Λιλίκα, ο πατέρας του και στα γόνατα μπροστά ο αδελφός του Δημήτρης.

Ο Νικόλας έχει μόλις ενταφιαστεί. Διακρίνονται ανάμεσα σ' άλλους από αριστερά, η Λίλιαν Χαριτάκη, η κορούλα του Νικόλα, ο αδελφός του Βασίλης, η θεία του Λιλίκα, ο πατέρας του και στα γόνατα μπροστά, ο αδελφός του Δημήτρης.
 
Φωτ. αγνώστου - αρχείο εφημερίδας "Έθνος".
 
Γ. Ι. Αλλαμανή "Δίχως Καβάντζα Καμιά - Βίος και Πολιτεία του Νικόλα Άσιμου"

 

1 - 2 || 3 - 4 || 5 - 6 || 7 - 8 || 9

1949-1964 || 1965-1969 || 1970-1973 || 1973-1980 ||1981-1984 || 1985-1987 || 1988 || Ασιμοθήκη
1